Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców z województwa wamińsko-mazurskiego

Miejsce:  Elbląski Park Technologiczny
Data: 2.03.2016 r.
Godzina: 10:00
AGENDA:
10:00 - 10:15 - Rozpoczęcie konferencji- przywitanie gości
10:15 - 10:35 - Wstęp o funduszach europejskich
10:35 - 11:00 - Prezentacja planowanych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym:
 • Konkurs - Działanie 4.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych"
 • Konkurs - Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP"
 • Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) - podziałania 1.3.4 i 1.3.5
11:00 - 11:10 - Prezentacja planowanych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 • Konkurs - Działanie 2.2 "Inwestycje profilowane"
11:10 - 11:20 - Przerwa kawowa
11:20 - 11:45 - Prezentacja wybranych konkursów z Programów krajowych, w tym:
PO Inteligentny Rozwój
 • Konkurs - Poddziałanie 3.2.2 - "Kredyt na innowacje technologiczne"
 • Konkurs - Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"
PO Polska Wschodnia
 • Konkurs - Działanie 1.4 "Wzór na konkurencje"
 • Konkurs - Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP"
11:45 - 11:55 - Sukces wniosku aplikacyjnego - praktyczne wskazówki:
 • Kluczowe czynniki decydujące o przyznawaniu dotacji,
 • Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów,
 • Co zrobić, aby zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?
11:55 - 12:10 - Sesja pytań
12:10 - 12:25 - Propozycje zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
12:25 - Zakończenie