Zmiany w Kodeksie pracy w 2016 roku

Miejsce: Hotel Młyn
Data: 4.04.2016 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:30

Podczas spotkania omówione zostaną tematy:
1. Zmiany w kodeksie pracy oraz w aktach wykonawczych w zakresie udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem, w tym:
  • podział urlopów na części,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu wychowawczego,
  • opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.
2. Zmiany w kodeksie pracy dotyczące zawierania umów o pracę, w tym:
  • umów na czas próbny,
  • umów na czas określony.
3. Regulacje przejściowe określające sposób stosowania nowych przepisów.
 
Szkolenie poprowadzą Łukasz Gański, adwokat, oraz Jakub Strykowski, radca prawny.
 
AGENDA SPOTKANIA:
 
9:30 - 9:40 - Przywitanie uczestników.
9:40 - 10:00 - Credit Agricole Bank Polska S.A. dla biznesu. Leasing jako jedna z form finansowania działalności.
10:00 - 10:30 - Zmiany w zakresie udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem.
10:30 - 10:45 - Przerwa kawowa.
10:45 - 11:45 - Zmiany kodeksu pracy dotyczące umów na okres próbny i na czas określony.
11:45 - 12:00 - Pytania uczestników.
12:00 - Zakończenie spotkania.
UWAGA
Ponieważ liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, a zainteresowanie wydarzeniem jest duże, w przypadku potwierdzonego zgłoszenia udziału i nie pojawienia się na spotkaniu Elbląska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do obciążenia osoby kosztami w wysokości 50 zł. 
 
 
Serdecznie zapraszamy!