Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego

Miejsce: Elbląski Park Technologiczny
Data: 07.07. 2016 r.
Godzina: 10:00
AGENDA:
10:00 - rozpoczęcie Konferencji, przywitanie Gości
10:10 - MK Doradcy - Prezentacja planowanych konkursów:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Konkurs - Działanie 4.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych"
 • Konkurs - Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP"
PO Inteligentny Rozwój
 • Konkurs - Poddziałanie 3.2.2 - "Kredyt na innowacje technologiczne"
PO Polska Wschodnia
 • Konkurs - Działanie 1.4 "Wzór na konkurencje"
 • Konkurs - Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP"
10:50 - przerwa kawowa
11:00 - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego - prezentacja planowanych konkursów zRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym:
 • Konkurs - Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
 • Konkurs - Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 • Konkurs - Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
 • Konkurs - Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
 • Konkurs - Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

11:45 BPS - Propozycje zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji 

12:15 - zakończenie konferencji
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!