Archiwum - 2013 i 2014

Elbląska Izba Gospodarcza – O.RIGP rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2013 r. Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia do końca tego roku to:
  1. „Elbląskie Forum Inwestecyjne” – zorganizowane w Elbląskim Parku Technologicznym z udziałem TFI PZU S.A., Aviva Inwestors Poland TFI S.A., KBC TFI S.A., LEGG MASON TFI S.A. – lipiec 2013
  2. „Obwód Kaliningradzki – jak wykorzystać szanse, które stwarza mały ruch graniczny” – zorganizowane w Hotelu Elbląg przy udziale Urzędu Miasta, gości z Kaliningradu, doradców z grupy LOTOS oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej – październik 2013
  3. „Aktualne trendy w zarządzaniu” – listopad 2013
  4. „Marketing internetowy – jak skutecznie promować towary i usługi oraz docierać do bieżących i potencjalnych klientów” – grudzień 2013
2014 rok:
  1. „Szkolenie e-deklaracja, zmiany w podatku VAT od 2014 roku” – spotkanie współorganizowane z Urzędem Skarbowym z udziałem ekspertów z PKO BP – luty 2014
  2. „Kobieta w biznesie” – dzień kobiet zorganizowany w hotelu Srebrny Dzwon – marzec 2014
  3. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szansą na dalszy rozwój przedsiębiorstw” – spotkanie zrealizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim