Gra o wakacyjny staż

Gra o wakacyjny staż to przedsięwzięcie realizowane przez Elbląską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Elbląską Radą Klastrów.  Celem projektu jest przede wszystkim umożliwienie młodym osobom w wieku 18-30 lat zdobycia doświadczenia zawodowego, ułatwiającego podjęcie pierwszej pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Prezydent Witold Wróblewski. W 2016 r. odbyła się już trzecia edycja „Gry o wakacyjny staż”.
Problemem współczesnego szkolnictwa jest niedostatek zajęć praktycznych. Młodzi ludzie przyswajają ogromne ilości teorii – natomiast pracodawców najczęściej interesują po prostu umiejętności praktyczne oraz zdobyte doświadczenie. Sytuacja młodzieży na rynku pracy nie jest więc łatwa. Z pomocą przychodzi „Gra o wakacyjny staż.”
Projekt zakłada odbycie minimum jednomiesięcznego płatnego stażu. „Wakacyjny staż” to interesująca oferta szczególnie dla tych osób, które na co dzień pobierają naukę – przerwa od szkoły to idealny moment aby zaprezentować pracodawcy swoje umiejętności oraz podnieść własne kwalifikacje.