Jak zostać członkiem Izby?

Członkiem Elbląskiej Izby Gospodarczej - Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza może zostać każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w obszarze działalności izby.
Prawa Członków Oddziału:
  1.  czynne i bierne prawa wyborcze do organów Oddziału,
  2. głosowanie i wyrażanie opinii na Walnym Zgromadzeniu,
  3. uczestniczenie w działalności Oddziału, w tym w zespołach eksperckich i komisjach,
  4. korzystanie z form pomocy Oddziału.
 Aby przystąpić do Izby, wypełnij deklarację członkowską i dostarcz osobiście do naszej siedziby bądź wyślij za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 
Nasze dane:
Elbląska Izba Gospodarcza Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
ul. Lotnicza 2C
82-300 Elbląg
e-mail: elblag@rigp.pl

Opłaty

jednoosobowa działalność  1-9 pracowników   10-49 pracowników 50-249 pracowników powyżej 250 pracowników

jednoosobowa działalność 

wpisowe - O zł
składka roczna - 100 zł

1-9 pracowników  

wpisowe - 200 zł
składka roczna- 400 zł

10-49 pracowników

wpisowe - 400 zł
składka roczna- 840 zł

50-249 pracowników

wpisowe - 600 zł
składka roczna- 1180 zł

powyżej 250 pracowników

wpisowe - 1000 zł
składka roczna- 1420 zł