O Izbie

Elbląska Izba Gospodarcza jest samodzielnym oddziałem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie. Izba jest jednostką samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą głównie w województwie warmińsko-mazurskim. Główne zadania statutowe Izby to m.in. reprezentowanie interesów gospodarczych członków, nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń na szczeblu krajowym i zagranicznym.
Istniejemy od  26.09.2013 r. Naszą misją jest działalność na rzecz rozwoju gospodarczego w regionie elbląskim – wspieramy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby zainteresowane podjęciem pracy. Przez kilka lat działalności zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności – konferencje, seminaria, spotkania networkingowe oraz programy umożliwiające młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego to oferta Elbląskiej Izby Gospodarczej.