Rada

Skład Rady Elbląskiej Izby Gospodarczej aktualnie tworzą:
  1. Przewodniczący Rady – Patryk Ogórek
  2. Wiceprzewodniczący Rady – Olaf Baranowski
  3. Sekretarz Rady – Janusz Gierulski
  4. Anetta Magdziak-Gęsicka – Członek Rady
  5. Piotr Olejarczyk – Członek Rady
  6.  Janusz Zalewski – Członek Rady
  7. Andrzej Michalczyk – Członek Rady
  8.  Beata Dziąbkowska – Członek Rady
  9.  Ryszard Knut – Członek Rady
  10. Marcin Stępkowski – Członek Rady