Zarząd

Elbląska Izba Gospodarcza obecnie pracuje w 5-osobowym składzie zarządu.
  1. Prezes Zarządu - Krzysztof Ciuła
  2. Wiceprezes Zarządu - Bożena Łysy
  3. Wiceprezes Zarządu - Urszula Małek
  4. Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Latecki
  5. Sekretarz Zarządu - Wojciech Opęchowski